Kontakt


Wyświetl większą mapę

Adres parafii:
Parafia Ewangelicko-Augsburska Ap. Piotra i Pawła w Mysłowicach
ul. Powstańców 17
41–400 Mysłowice
tel. 32 222 17 22
tel. 32 256 95 04
fax: 32 720 20 86
myslowice@luteranie.pl

Numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1214 1000 0007 0277 7426

Dusz­pasterze:

ks. dr Adam Malina – pro­boszcz
tel.: 601–439-335
e-mail: adam.malina@luteranie.pl

ks. Piotr Uciński – wikariusz
tel.: 693-870-718
e-mail: piotr.ucinski@luteranie.pl

Rada parafi­alna: