Inne
Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mysłowicach.


Parafia w Sos­nowcu zaprasza na wykłady w ramach wys­tawy “Sos­nowieckie Sacrum” w Zamku Sieleckim. 17 wrześ­nia his­torię ewan­ge­lików w Sos­nowcu przed­stawi ks. Adam Malina, pro­boszcz sos­nowieck­iej parafii. Tydzień później, bo 24 wrześ­nia ks. bp Jan Cieślar zaprezen­tuje wykład na temat życia ewan­ge­lików w dawnym zaborze rosyjskim. Na sam koniec cyklu, czyli 1 października ks. dr Adrian Korczago opowie o ewan­gelick­iej duchowości, prak­tykach religi­jnych i zwyczajach.


Zapraszamy do zapoznania się z historią i dniem dzisiejszym naszej parafii i różnymi przejawami jej aktywności.

Prezbiterium kościoła ap. Piotra i Pawła

Zapraszamy na nasze nabożeństwa,
które odbywają się w każdą niedzielę
o godzinie 8:30 w kościele ap. Piotra i PawłaCopyrighy by PEA w Mysłowicach