Cmentarz

Cmentarz założono w 1885 roku. W środkowej części cmentarza umieszczony jest kamienny krzyż na którego cokole widnieje data założenia cmentarza.

Cmentarz ewangelicki w Mysłowicach nie obronił się przed zachłannością amatorów granitu i innego atrakcyjnego budulca. Pozostało niewiele ze starszych i ciekawszych grobów. Z zachowanych, uwadze zwiedzających polecić można grób Emila Caspariego (1877-1935), delegata Polski na konferencję genewską, Mirosława Bliwerta (1927-2007)- muzyka, kompozytora i organistę naszej parafii, rachmistrza Richarda Mensela (1887-1930), grób ks. Wilhelma Zahna – czwartego proboszcza mysłowickiej parafii ewangelickiej.

Na cmentarzu znajdują się również dwa groby masowe, w których zostało pochowanych ok. 880 ofiar powojennego obozu „przejściowego” w Mysłowicach.