Nabożeństwa

Nabożeństwa niedzielne

Odbywają się w każdą niedzielę w kościele ap. Piotra i Pawła o godz. 8:30.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca nabożeństwo odbywa się o godz. 11:30.

Nabożeństwa tygodniowe (piątek)

Odbywają się w okresie adwentu i pasji w kaplicy domu parafialnego o 17:00.

Szkółki niedziel­nie

Odbywają się w budynku plebanii przy ul. Powstańców 17 w salce katechetycznej.

Świąteczny porządek nabożeństw